Какво е Wi-Fi маркетинг?

Какво е Wi-Fi маркетинг?

Клиентите ползват Вашият безплатен интернет, но Вие използвате ли тази възможност да общувате с тях? Вероятно разполагате с безплатна Wi-Fi мрежа във Вашето заведение, хотел или търговски обект. Вероятно не монетизирате от тази услуга, а тя е просто част от...