Превърни свободния Wi-Fi
в маркетинг инструмент

SMART-Fi е първата услуга, която позволява използването на Wi-Fi мрежата като маркетинг платформа за целите на Вашия бизнес. Рекламирайте директно към реалните си клиенти, съберете ценна информация за тях и осигурете конкурентно предимство за бизнеса.

КЛИЕНТИ

ПАРТНЬОРИ

Smart-Fi те свързва с твоите посетители чрез Wi-Fi мрежата. Твоят бизнес може да расте, заедно с лоялните клиенти.

“Над 78% от клиентите в магазините и заведения имат смарт устройство в джоба.”

Pew Research Center

Общувай с клиентите и им покажи твоите предимства пред конкуренцията. Smart-Fi предоставя неограничени възможности за създаване на бранд страници и интерактивни кампании при свързване с Wi-Fi мрежата.

Wi-Fi Marketing

Избери сам съдържанието, което твоите клиенти виждат при свързване с интернет. Комуникирай промоции, събития или интерактивни кампании и ги накарай да се върнат отново!

ИНТЕРАКТИВНИ КАМПАНИИ

СЪБИТИЯ

ПРОМОЦИИ

Статистики

Не пропускай ползите от статистиките. Информацията е пари и Smart-Fi го доказва.

Демографска статистика – име, пол, възраст и др. Възможност за получаване на допълнителни данни според целите на бизнеса.

Статистика за посещаемост на всеки клиент – брой нови клиенти и честота на посещение на старите клиенти.

Данни за различните обекти – виж посещенията в различните локации на твоя бизнес.

Име и снимка

 

Пол

 

E-mail

 

Брой посещения

 

Ремаркетинг

Реалните клиенти носят реални печалби! Оптимизирай разходите си за реклама, инвестирай така, че вложените средства да се възвърнат многократно!

Бърза и лесна интеграция с  

google-adwords1

Допълнителни Функционалности

e

Анкети

 

Игри и томболи

 

w

Директна обратна връзка

 

Споделяне в социанлните мрежи

 

Рекламиране на външни бизнеси на Вашата мрежа

 

Разработване на допълнителни модули, уеб приложения, уеб страници и платформи, спрямо нуждите на бизнеса.

 

Бъди стъпка пред конкуренцията

Свържи се с нас